คณะผู้จัดทำ

ชื่อ เด็กชาย ธนา  จารุจินดา

เกิดวันที่  17 มิถุนายน พ.ศ 2539

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ชื่อ เด็กหญิง ดวงกมล   คำเปียง

เกิดวันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ชื่อ เด็กหญิง กาญจนา  ฝนตก

เกิดวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ 2539

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านสันป่าสักAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s